In de jaarrekening wordt gerapporteerd over de voortgang op de opvolging van de aanbevelingen naar aanleiding van de volgende onderzoeken en audits:

  1. Onderzoeken van de Rekenkamer Zaanstad;
  2. Bevindingen over de jaarrekeningcontrole door de accountant;
  3. Collegeonderzoeken (213a-audits) uitgevoerd door Control in opdracht van het college.

In de voortgangsrapportage zijn de aanbevelingen van de rekenkamer- en collegeonderzoeken en opvolgingsonderzoeken (follow up audit) opgenomen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. In de Jaarstukken 2016 is gerapporteerd over de aanbevelingen uit de rekenkamer- en collegeonderzoeken vanaf 2012 en later.
Wanneer een aanbeveling is gerealiseerd, wordt deze niet meer meegenomen in de volgende rapportage. De nummering van de oorspronkelijke aanbevelingen blijft gehandhaafd.

De accountant toetst jaarlijks de opvolging van haar aanbevelingen. Daarom zijn alleen de aanbevelingen uit het voorgaande accountantsverslag opgenomen.