Resultaatmodel

Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2016

Begroting baten origineel 2016

Begroting saldo origineel 2016

Begroting lasten na bw 2016

Begroting baten na bw 2016

Begroting saldo na bw 2016

Realisatie lasten 2016

Realisatie baten 2016

Realisatie saldo 2016

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Jeugd en zorg

115.232

-3.812

111.420

112.449

-4.477

107.972

110.892

-4.694

106.197

-1.557

-217

-1.775

Werk, inkomen en economie

83.792

-60.176

23.615

83.117

-56.824

26.293

81.640

-57.044

24.596

-1.477

-220

-1.697

Maatschappelijke voorzieningen

44.922

-3.627

41.295

50.293

-5.389

44.904

49.669

-5.493

44.176

-624

-104

-728

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

40.741

-27.441

13.300

43.689

-30.736

12.952

27.818

-26.112

1.706

-15.871

4.624

-11.246

Milieu en duurzaamheid

20.588

-18.643

1.946

22.335

-19.606

2.729

21.436

-19.665

1.771

-899

-59

-958

Beheer buitenruimte

61.967

-22.891

39.076

60.566

-22.994

37.572

61.577

-23.960

37.617

1.011

-966

45

Veiligheid en handhaving

19.604

-1.267

18.337

20.003

-1.462

18.542

19.848

-1.444

18.403

-155

18

-139

Burger en bestuur

55.242

-9.216

46.027

59.882

-9.944

49.938

58.960

-10.229

48.730

-922

-285

-1.208

Financiën

2.906

-283.213

-280.307

4.193

-288.120

-283.927

4.517

-289.604

-285.087

324

-1.484

-1.160

Saldo van baten en lasten

444.994

-430.286

14.709

456.527

-439.552

16.975

436.357

-438.245

-1.891

-20.170

1.307

-18.866

Programma

Mutatie reserves

Begroting toevoegingen origineel 2016

Begroting onttrekkingen origineel 2016

Begroting saldo origineel 2016

Begroting toevoegingen  na bw 2016

Begroting onttrekkingen na bw 2016

Begroting saldo na bw 2016

Realisatie toevoegingen  2016

Realisatie onttrekkingen 2016

Realisatie saldo 2016

Begroting vs realisatie toevoegingen

Begroting vs realisatie onttrekkingen

Begroting vs realisatie saldo

Jeugd en zorg

0

0

0

0

-7.700

-7.700

0

-5.926

-5.926

0

1.774

1.774

Werk, inkomen en economie

0

-4.829

-4.829

240

-2.908

-2.668

240

-1.597

-1.357

0

1.311

1.311

Maatschappelijke voorzieningen

196

-2.125

-1.929

773

-3.218

-2.445

1.549

-3.038

-1.489

776

180

956

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

1.714

-6.580

-4.865

1.002

-7.361

-6.360

8.337

-5.196

3.141

7.335

2.165

9.501

Milieu en duurzaamheid

959

-560

399

4.053

-2.180

1.873

4.117

-1.596

2.520

64

584

647

Beheer buitenruimte

0

-7.155

-7.155

100

-6.736

-6.636

100

-5.916

-5.816

0

820

820

Burger en bestuur

200

-1.486

-1.286

1.665

-4.226

-2.560

1.791

-4.207

-2.417

126

19

143

Financiën

6.558

-1.600

4.958

23.899

-16.885

7.014

23.899

-16.885

7.014

0

0

0

Mutatie reserves

9.627

-24.335

-14.707

31.732

-51.214

-19.482

40.033

-44.361

-4.330

8.301

6.853

15.152

Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2016

Begroting baten origineel 2016

Begroting saldo origineel 2016

Begroting lasten na bw 2016

Begroting baten na bw 2016

Begroting saldo na bw 2016

Realisatie lasten 2016

Realisatie baten 2016

Realisatie saldo 2016

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Jeugd en zorg

115.232

-3.812

111.420

112.449

-12.177

100.272

110.892

-10.620

100.272

-1.557

1.557

0

Werk, inkomen en economie

83.792

-65.006

18.786

83.357

-59.732

23.625

81.880

-58.641

23.240

-1.477

1.092

-385

Maatschappelijke voorzieningen

45.118

-5.753

39.366

51.067

-8.607

42.460

51.218

-8.531

42.687

152

76

227

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

42.456

-34.021

8.435

44.690

-38.098

6.593

36.155

-31.308

4.847

-8.536

6.790

-1.746

Milieu en duurzaamheid

21.547

-19.202

2.345

26.388

-21.785

4.602

25.552

-21.261

4.291

-836

524

-311

Beheer buitenruimte

61.967

-30.047

31.920

60.666

-29.730

30.936

61.677

-29.876

31.801

1.011

-146

865

Veiligheid en handhaving

19.604

-1.267

18.337

20.003

-1.462

18.542

19.848

-1.444

18.403

-156

17

-138

Burger en bestuur

55.442

-10.702

44.740

61.547

-14.169

47.378

60.751

-14.437

46.314

-797

-267

-1.064

Financiën

9.464

-284.813

-275.349

28.093

-305.006

-276.913

28.416

-306.489

-278.073

324

-1.483

-1.159

Gerealiseerd resultaat

454.622

-454.622

0

488.260

-490.767

-2.507

476.388

-482.607

-6.219

-11.872

8.160

-3.712