Toelichting op de balans

1      Immateriële vaste activa

Zaanstad heeft geen geactiveerde immateriële vaste activa op de balans.