10.      Gerealiseerd resultaat

De bestemming van het resultaat 2015 en het resultaat 2016 is in onderstaand overzicht nader toegelicht:

(bedragen x 1.000)

Resultaat  2015

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Resultaat  2016

Gerealiseerd resultaat

10.341

-10.341

6.219

Totaal

10.341

-10.341

6.219

Toelichting
In de Raadsvergadering van 9 juni 2016 is besloten met inachtneming van de aangenomen amendementen 50A en 50C het jaarrekeningresultaat 2015  van € 10,3 mln. toe te voegen aan het investeringsfonds t.b.v. MAAK. Zaanstad.